FILOSOFÍA

membrete

Aprender xogando é o slogan que guía o noso proxecto. Lupo é unha ferramenta educativa que desenvolve de modo cooperativo o pensamento lóxico e creativo con centos de retos e niveis de dificultade e apto para todas as idades (3-99 anos).

juegocolaborativo

¿Por qué Sistema Lupo?

Dende a nosa propia experiencia primeiro como estudantes e despois como docentes nos tropezamos cunha serie de ocos nos sistemas educativos moi estreitamente ligados á sempre difícil relación entre a teoría e a práctica. Xa dende as nosas teses doutorais tratamos de aproximarnos a esta realidade e sería co inicio da práctica docente e nosa paternidade cando o interese se fixo máis pronunciado.

Os nosos proxectos neste campo permitíronnos compartir experiencias con profesionais de diferentes campos, todos promotores do “Learning by doing”. Dentro deste concepto non só incluímos as destrezas manuais, senón tamén as sociais. De aí xorde a idea de xerar un xoguete cooperativo como instrumento de cohesión social.

herramienta-didactica

Descripción

EDUCACIÓN A TRAVÉS DO XOGO.

O Sistema Lupo é unha ferramenta didáctica baseada no xogo cuxo fin é proporcionar ao usuario e ao docente mecanismos e dinámicas aptas para a aprendizaxe lúdica. Partindo da arquitectura e do tradicional xogo de bloques de construción, lupo estende a súa didáctica transversalmente cara ás matemáticas, o debuxo, a física, a arte, a historia, a música ou o deseño.

A experiencia lupo permite ao participante afondar en certas habilidades/destrezas de carácter técnico, intelectual, visual (2D ou 3D) ou motora, pero fundamentalmente pretende desenvolver as aptitudes creativas e sociais a través de dinámicas de grupo en virtude do tamaño e características dos retos propostos.

Lupo é un proxecto aberto en continuo desenvolvemento que funciona a través de patentes propias e crece a base de alianzas con empresas, organismos e centros educativos ou culturais. De cada colaboración xorden novas aplicacións e esa experiencia enriquece progresivamente o proxecto. Na actualidade lupo conta cunha lista de máis de 100 retos adaptados a diferentes idades, circunstancias e requirimentos. Nos últimos anos nosos sistemas foron aplicados en numerosos centros educativos e artísticos ben en forma de talleres específicos ou a través dun uso autónomo por parte dos responsables de didáctica de cada centro.Os conceptos que guían o Sistema Lupo

Baixa tecnoloxía
A potencia do xogo deriva da simplicidade do material necesario. O sistema admite diferentes graos de dificultade e posibilidades co uso de só 7 tipos de pezas técnicas de unión elementais.
A derrota
Os colapsos a miúdo aparecen nos talleres e vívense dentro dunha normalidade que debe axudar a levantarnos novamente. O fracaso é sempre parcial e está incluído no proceso do facer.
O manual
O traballo sobre o manual de apoio é unha constante no Sistema Lupo. Os contidos desenvolvidos nel son a clave para valorar a forza educativa do xoguete.


A repetición e as variantes
O deseño modular e a existencia de pezas rectas e curvas propician a posibilidade de múltiples combinatorias. O xogo é, grazas a iso, infinito, tanto para a formulación de retos propostos como para a realización de exercicios de creatividade.
A auto-superación
O carácter competitivo nunha dinámica de grupo debe ser sempre canalizado en favor da auto-superación persoal ou de grupo. Perder ou fracasar no intento non debe ser vivido como un drama e axuda a adestrar a xestión da frustración.
Empoderamiento infantil
Os talleres favorecen a miúdo a visibilidade do traballo do neno. Un efecto de empoderamiento que axuda a producir unha valoración moi positiva do traballo.


Carácter efémero
Todo taller Lupo contén as fases de montaxe e desmonte que se resumen na idea da caixa como inicio e final. O carácter efémero das construcións reforza o valor do proceso e trata de relativizar a importancia do resultado.
A participación
A didáctica está centrada en valorar a participación do individuo no grupo, é unha relación difícil que inclúe a participación, a discusión, a creatividade e a resiliencia consecuencia do fracaso da demolición e a súa reconstrución.
Didáctica activa
Lupo é pensar e facer, é pensar coas mans. Trátase dunha experiencia pedagóxica activa baseada no acto construtivo e mental, na conexión entre a teoría e a práctica.


A creatividade
As sesións abren un campo de xogo con normas, pero sen claro final, que é a clave dun taller creativo. Inícianse cunha formulación teórica, pasa por unha actividade guiada e desembocan nunha fase creativa, non sempre nesa orde.
Individualidade no colectivo
A experiencia Lupo favorece a aproximación individual ou en pequenos grupos á fase do traballo en grupo. O intercambio de ideas entre os participantes é fundamental antes de encarar a gran construción.
Complemento educador
Sistema Lupo céntrase en servir de complemento aos educadores e dotar de experiencias que entren de maneira natural nos obxectivos do curriculum.
equipo

O equipo

O equipo que forma Sistema Lupo é heteroxéneo, conta con profesionais de moi diferentes ramas como arquitectura, música, fotografía, pintura, historia, robótica, informática, psicoloxía, literatura… con ampla experiencia didáctica e está sempre aberto a novas colaboracións.


Fabricación

No noso esforzo por avanzar no plano práctico, iniciamos diferentes proxectos de investigación da man de empresas, universidades ou laboratorios de investigación.

Algunhas destas experiencias quédanse nun plano meramente experimental e outras podemos cualificalas de “produtos” cuxa saída ao mercado nos achegan un extra económico que mantén vivo o proxecto en termos económicos. Ao mesmo tempo mantén a nosa independencia creativa pois todos estes proxectos reforzan os nosos principios de traballo con entes locais onde o emprendemento é a clave fundamental para interpretar o noso desenvolvemento.

Todos os nosos produtos están avalados polos laboratorios AIJU especializados na industria xoguetera e contan coa pertinente etiquetaxe CE. Foron fabricados na Península Ibérica e aínda que industrializados, en todos pervive un pouso artesanal. Este concepto artesanal é máis evidente nuns que noutros, pero común a todos eles.

Todos comparten a mesma patente

200902060 JUGUETE DE CONSTRUCCION DESMONTABLE A PARTIR DE BLOQUES LIGEROS DE GRAN TAMAÑO Y PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIÓN.


Colaboradores

Universidades

w_uni__ie-university     w_uni__san-sebastian         w_uni__etsacCentros de Educación InfantilMuseos

w_mus__cgac    w_mus__chillida-leku w_mus__laboral

w_mus__nacional-escultura      w_mus__patio-herreriano     w_mus__cab-burgos      w_mus__cementos-rezola

w_mus__comarcal-daimiel      w_mus__peregrinacions-santiago      w_mus__pobo-galegoCentros culturales

       w_fun_agora-coruna

w_fun_cerezales        w_fun_espacio-ciudadAmigos

w_ami_aprupp      w_ami_arkiplay      w_ami_arquect       w_ami_arquipequesami_nenoos

w_ami_arquitectives      w_ami_arquitectura-minuscula             w_ami_enraiza

w_ami_mahatma      w_ami_pequeña-escalaPatrimonio

w_his_consorcio      w_his_zamora-romanicaFabricantes

w_emp_aiju w_emp_inia w_emp_arup w_emp_sika w_emp_mucarce w_emp_santamaria w_emp_nacio-quiros emp_zarabozo w_emp_ecoclay w_emp_american-hardwood