PILPAYU – os Pioneiros

Pilpayu Pioneiros fai referencia aos nosos referentes profesionais, persoas comprometidas que a través do seu esforzo profesional evolucionaron a profesión e por tanto á sociedade que lles tocou servir. Son referentes que nos serven de guía e estímulo, dos que aprendemos e a quen valoramos. Manter a súa memoria é tamén parte do proxecto.

A figura de Ildefonso Sánchez do Río tan estreitamente ligada a Pola de Siero, Oviedo, Mieres, a través dos seus proxectos, inventos, plans xerais, depósitos, escritos… ou a de José Gómez do Collado, moi presente en Cangas del Narcea e Navia grazas ás súas intervencións urbanísticas e particular visión da arquitectura e o deseño como das artes gráficas. Serán algunhas desas figuras destacables que sirvan de base a programas educativos baseadas nos nosos pioneiros. Álvarez Castelao, Vaqueiro Palacios, Manuel do Busto e tantos outros serán os protagonistas de diferentes sesións.
OUTROS TALLERES SIMILARES
REALIZADOS CO SISTEMA LUPO.

Torre de Vista Alegre
Universidad del Pais Vasco. Donostia
img_didactica_vistaalegre2