PILPAYU – Arquitectura medieval

Na berce da arte Asturiano e en colaboración co Centro de Interpretación do Prerrománico Asturiano propoñemos esta primeira pedra do proxecto Pilpayu Medieval onde traballaremos as técnicas e arquitecturas propias da alta Idade Media.

A tradición construtiva e arquitectónica afunde as súas raíces nos tempos dos canteiros, os gremios e mestres de obra, que de cidade en cidade serán portadores dun coñecemento transmitido de mestre a aprendiz. Este coñecemento mestura de audacia e técnica será reforzado polo carácter experimental das súas creacións, aprender facendo será unha máxima dun longo período de tempo onde o ensaio-erro será unha dinámica habitual.

Partindo destas mesmas premisas propóñense unha serie de talleres onde o participante profundará neste momento histórico tradicionalmente vinculado a guerras e escurantismo, pero cheo de riqueza artística e audacia técnica.OUTROS TALLERES SIMILARES
REALIZADOS CO SISTEMA LUPO.

Mucho más que piedras
Zamora Románica
img_didactica_romanico

A cerca da Cidade
Consorcio de Santiago
img_didactica_muralla2

Arqui Brinca Porto
Semana da Reabilitação Urbana
img_didactica_porto2

Kreaturama
Fundación Barrié

Escultura Arquitectónica
Museo Nacional Escultura Valladolid
img_didactica_arcos