Nenoarquitectura

Seleccionado en Arquia próxima 2012
[ ver catálogo ]

Fundación Luis Seoane

Didáctica
Sistema Lupo

Monitores
Patricia Amil
David Antuña
Loli Diego
Mar Lista
José Rebollo
Miriam Ron
Víctor García
Leticia Zapata
Hilda González
Elsa Noriega
Patricia González

Fotografía
Sistema Lupo

[Link] a CIDADES SUMERXIDAS (taller dentro de Nenoarquitectura)

+info


 

¿Qué é nenoarquitectura?

É un programa didáctico anual, enfocado a niñ@s entre 4 e 12 anos, realizado na Fundación Luís Seoane da Coruña. Realízase de forma continua desde 2010 e foi e segue sendo unha inmellorable fonte de novas ideas que permitiron evolucionar o Sistema Lupo.

A súa orixe está no ano 2010, cando Sistema Lupo desenvolveu en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (delegación da Coruña) e a Fundacion Luís Seoane un curso que inicialmente era trimestral e que terminou por converterse en anual para o achegamento dos nenos á arquitectura (ou viceversa aínda non o temos moi claro). Grazas ao compromiso das familias mantén a súa enerxía ano tras ano.

Durante estes anos o taller (que se desenvolve cada sábado en sesións de dúas horas e media) foi evolucionando e na actualidade contamos con tres programas simultáneos diferenciados pola idade dos participantes e un cuarto dedicado a proxectos persoais de antigos asistentes. A pesar desta diferenciación, é habitual que os grupos traballen xuntos e mesmo coas familias, para facilitar a transferencia entre as diferentes idades.

Nace ligado á figura e pensamento do artista Luís Seoane, caracterizado por un discurso en favor da integración das artes. A didáctica faise por tanto, permeable a toda manifestación artística ou creativa e en ocasións aproveitamos as exposicións propias do museo ou a visita de artistas invitados para incluílos na programación.

 

Curso de iniciación para educación infantil de 5 a 7 anos.

É un programa experimental onde o neno realiza un achegamento á arquitectura, as formas e espazos a través do xogo. Nestes primeiros pasos a metodoloxía apóiase en historias narradas, a música e a maxia introducindo aos participantes nunha experiencia lúdica e educativa.

_
Clases do trimestre actual

– Laboratorio de formas. Sargadelos
– A cidade. Arquipiélago
– Arquitectura da luz
– Pareidolia. As caras da arquitectura
– Lemos planos
– Arquitecturas do mundo
– Máis vidas que un gato
– Arquitectura marciana
– Bio-construción
– Festa en familia

inscrición

Dirixido a nenos de 8 a 11 anos, está organizado en grupos temáticos que evolucionan en dificultade ao longo do curso.

Traballamos co material Lupo nas súas diferentes escalas e materiais e xeramos un caderno de obra onde recollemos o traballo diario. O traballo en equipo é unha parte fundamental do taller a través do lupo reto con que pechamos cada sesión. Nestes talleres trátanse temas xerais como a escala, o material, as proporcións, a cor, a composición… non só aplicables á arquitectura, tamén á arte ou ao deseño.

Outra serie de talleres relaciona a arte e a arquitectura de diferentes épocas e procedencias tratando de interconectar as manifestacións artísticas cos seus condicionantes sociais, ambientais ou históricos.
Todo iso para tratar de xerar no neno un clima óptimo para o desenvolvemento das súas capacidades. Nunha contorna eminentemente lúdica e descontextualizado do centro escolar fomentamos un ensino transversal onde cada un achega os seus coñecementos e as súas experiencias para interpretar os temas propostos de modo crítico.

_
Clases do trimestre actual

– Laboratorio de formas. Sargadelos
– Pioneiros: Christo e Jeanne Claude
– Artes decorativas. Arquitectura
da luz
– Estruturas da natureza
– Aprendendo das Vegas
– Máis vidas que un gato
– Arquitecturas do mundo
– Esculpiendo o espazo
– Bio-construción
– Festa en familia

inscrición

Dirixido a nenos de 12 a 15 anos, xorde como requirimento dos nenos que cumprido o seu paso por Nenoarquitectura queren manter a súa presenza nos talleres. É por tanto un “encargo” dos propios nenos que tras un curso enteiro xa dominan os temas e retos propostos e por tanto reclaman un maior grao de dificultade.

Neste bloque introduciuse o mundo do deseño con máis forza dando aínda maior liberdade ao neno no seu proceso de deseño e proxecto, incluso dotándolles das ferramentas para crear novos lupo retos. Introdúcese o uso do software específico a través de LUPO VIRTUAL de modo que podemos incluír máis actividades relacionadas coa visión en 3D. A isto súmase o uso de técnicas virtuais como a Realidade Aumentada tratando de manter a conexión entre o mundo virtual e o real a través de retos que proxectan coas ferramentas virtuais e constrúen coas físicas.

_
Clases del trimestre actual

– Arte e industria
– Pioneiros: Christo e Jeanne Claude
– Integración das artes
– Pioneiros: Yona Friedman.
Estruturas infinitas
– Aprendendo das Vegas
– Máis vidas que un gato
– Arquitecturas do mundo
– Esculpiendo o espazo
– Construir con enerxía
– Festa en familia

inscrición

 

Dossier Talleres Lupo