Arbizuko Herri Eskola

Arbizuko Herri Eskola

Localización
Arbizu (Navarra)

Directora
Ainara Martín

Coordinadora
Lierni Galarraga

Participan
Josune Irastorza
Saioa Alegría
Aintzane Iriberri
Berta de Pablo Górriz
CIP FP SAKANA LH IIP de Alsasua

[visita Arbizuko Herri Eskola]

 

Descrición

No marco da preparación dun proxecto de innovación docente para o curso 20/21, o claustro define unhas necesidades vinculadas ao uso do patio, especialmente en días de choiva. A experiencia destes anos fai necesario un espazo, moble, intercambiador… onde se poida xestionar o cambio de roupa seca/húmida.

Estudadas diferentes variantes parece como solución máis favorable o deseño dun mobiliario adaptado ao espazo baixo teitado que discorre en paralelo ás aulas e serve de conexión co patio.

Os novos protocolos, froito de COVID-19, parecen aconsellar o uso desta circulación mesmo para o acceso ao centro, de modo que este intercambiador poida ser útil xa desde o primeiro minuto.

As primeiras sesións de traballo céntranse no codiseño destas pezas tomando como punto de partida esta análise previa. Aos primeiros bosquexos séguenlle incipientes prototipos moi elementais para ir dando forma ao futuro proxecto.

Estas primeiras aproximacións que se realizan co material manipulativo do patio, principalmente madeira, achegan suxestivas formas abstractas que imaxinamos como dispositivos móbiles que poidan ter máis usos e mesmo ser activadores do xogo no patio.

Traballaremos en colaboración co CIP FP SAKANA LH IIP de Alsasua e con empresas locais que faciliten material.