FILOSOFÍA

membrete

Aprender xogando é o slogan que guía o noso proxecto. Lupo é unha ferramenta educativa que desenvolve de modo cooperativo o pensamento lóxico e creativo con centos de retos e niveis de dificultade e apto para todas as idades (3-99 anos).

juegocolaborativo

¿Por qué Sistema Lupo?

Dende a nosa propia experiencia primeiro como estudantes e despois como docentes nos tropezamos cunha serie de ocos nos sistemas educativos moi estreitamente ligados á sempre difícil relación entre a teoría e a práctica. Xa dende as nosas teses doutorais tratamos de aproximarnos a esta realidade e sería co inicio da práctica docente e nosa paternidade cando o interese se fixo máis pronunciado.

Os nosos proxectos neste campo permitíronnos compartir experiencias con profesionais de diferentes campos, todos promotores do “Learning by doing”. Dentro deste concepto non só incluímos as destrezas manuais, senón tamén as sociais. De aí xorde a idea de xerar un xoguete cooperativo como instrumento de cohesión social.

herramienta-didactica

Descripción

EDUCACIÓN A TRAVÉS DO XOGO.

O Sistema Lupo é unha ferramenta didáctica baseada no xogo cuxo fin é proporcionar ao usuario e ao docente mecanismos e dinámicas aptas para a aprendizaxe lúdica. Partindo da arquitectura e do tradicional xogo de bloques de construción, lupo estende a súa didáctica transversalmente cara ás matemáticas, o debuxo, a física, a arte, a historia, a música ou o deseño.

A experiencia lupo permite ao participante afondar en certas habilidades/destrezas de carácter técnico, intelectual, visual (2D ou 3D) ou motora, pero fundamentalmente pretende desenvolver as aptitudes creativas e sociais a través de dinámicas de grupo en virtude do tamaño e características dos retos propostos.

Lupo é un proxecto aberto en continuo desenvolvemento que funciona a través de patentes propias e crece a base de alianzas con empresas, organismos e centros educativos ou culturais. De cada colaboración xorden novas aplicacións e esa experiencia enriquece progresivamente o proxecto. Na actualidade lupo conta cunha lista de máis de 100 retos adaptados a diferentes idades, circunstancias e requirimentos. Nos últimos anos nosos sistemas foron aplicados en numerosos centros educativos e artísticos ben en forma de talleres específicos ou a través dun uso autónomo por parte dos responsables de didáctica de cada centro.

equipo

O equipo

O equipo que forma Sistema Lupo é heteroxéneo, conta con profesionais de moi diferentes ramas como arquitectura, música, fotografía, pintura, historia, robótica, informática, psicoloxía, literatura… con ampla experiencia didáctica e está sempre aberto a novas colaboracións.


Colaboradores

Universidades

w_uni__ie-university     w_uni__san-sebastian         w_uni__etsac

Museos

w_mus__cgac    w_mus__chillida-leku w_mus__laboral

w_mus__nacional-escultura      w_mus__patio-herreriano     w_mus__cab-burgos      w_mus__cementos-rezola

w_mus__comarcal-daimiel      w_mus__peregrinacions-santiago      w_mus__pobo-galego

Centros culturales

       w_fun_agora-coruna

w_fun_cerezales        w_fun_espacio-ciudad

Colexios profesionais 

w_col_caminos-espana      w_col_coag      w_col_peque-coam

col_colegioasturias

Amigos

w_ami_aprupp      w_ami_arkiplay      w_ami_arquect       w_ami_arquipequesami_nenoos

w_ami_arquitectives      w_ami_arquitectura-minuscula             w_ami_enraiza

w_ami_mahatma      w_ami_pequeña-escala

Patrimonio

w_his_consorcio      w_his_zamora-romanica