PILPAYU – Fundamentos de arquitectura

Programa baseado nos fundamentos da arquitectura clásica dos que se serviu Luís Moya para proxectar e construír a Laboral. Percorreremos a súa evolución histórica e os seus elementos máis importantes e despois pasaremos da teoría á práctica para aprender xogando: utilizando diferentes ferramentas traballaremos en escalas variables e levantaremos columnas, pórticos, edificios clásicos, e ata crearemos nosas propias versións. A seriación e ritmos da Universidade Laboral servirá de base aos talleres de música, ritmo e arquitectura neste caso destinados a adolescentes.


* Fotografías de Pedro Domínguez (STUDIOF2.0PHOTO)


OUTROS TALLERES SIMILARES
REALIZADOS CO SISTEMA LUPO.

Nenoarquitectura
Fundación Luis Seoane
img_didactica_nenoarquitectura

MIES es +
CGAC Santiago

Kreaturama
Fundación Barrié

Escultura Arquitectónica
Museo Nacional Escultura Valladolid
/ integración / patrimonio / arcos
img_didactica_arcos