PILPAYU – Arquitectura da prehistoria

Achegamento ás primeiras arquitecturas, conta Ricardo Aroca que a arquitectura é a segunda profesión máis antiga do mundo, trataremos de analizar as esencias da profesión a través das necesidades máis primarias de acubillo, os primeiros refuxios, as técnicas primitivas, os materiais…