Proxecto Pilpayu

Proxecto Pilpayu é unha proposta educativa de Sistema Lupo realizada en colaboración con diferentes equipos e institucións asturianas, para crear unha rede de talleres educativos baseados na arquitectura como eixo central. O obxectivo é profundar no coñecemento da contorna inmediata a través do estudo da nosa historia e o noso patrimonio construído.

O xogo e o traballo en equipo son a base metodolóxica do proxecto. Baseados nos xogos de bloques a teoría e a práctica danse a man nunhas sesións que son ao tempo didácticas e lúdicas.

Pilpayu contará con presenza nas diferentes localidades asturianas a través de museos, centros culturais e centros educativos, tratando de nutrirse dos contidos específicos de cada centro e xerando dinámicas de transferencia de coñecemento desde os equipos de investigación á sociedade.A través do xogo de construción con bloques e coa colaboración de distintos museos, centros culturais e asesores expertos, imos coñecer as arquitecturas e enxeñerías de Asturias, desde as máis remotas ata as máis próximas.

Tanto por demanda de colexios, como nas ofertas dos museos para centros e público xeral, en sesións ou en pequenos ciclos, contaremos, veremos e construiremos grandes obras asturianas, para descubrir todos os seus segredos e os daqueles que as crearon.

Descobre máis abaixo os moitos temas que temos preparados!

É un proxecto educativo integral e inclusivo, no que toda a comunidade que pertence e rodea ao centro educativo, traballa no estudo dos espazos que usamos a diario para detectar as súas necesidades e, entre todos, propoñer e levar a cabo as transformacións necesarias.

A participación e colaboración serán fundamentais para que tanto o traballo na aula co obxecto mediador como a elaboración conxunta dunha análise e proxecto, dean como froito a adaptación dos espazos da escola e mesmo a transformación de espazos públicos da súa contorna.

¡Conquistemos o noso espazo!

[+ info aquí]

A través dun programa didáctico adaptado e coa arquitectura e os bloques de construción como ferramentas de transmisión, podemos fomentar e reforzar as competencias que sexan necesarias, facéndoo sempre, a través do xogo.

Comprender conceptos abstractos de matemáticas ou música, expor temarios desde un punto de vista lúdico, reforzar a expresión oral, escrita ou gráfica, aprender a liderar e a delegar, mellorar a comunicación, as habilidades motrices e o contacto coa artesanía máis tradicional ou moderna.

A través dos cursos de formación do profesorado e cun proxecto preparado man a man cos docentes, poderemos expor un programa innovador, interesante e divertido para todos.
Dirección
Fermín G. Blanco

Coordinadora 
María Bescansa Bastarreche

Equipo Didáctico
María Bescansa Bastarreche
Luis Miguel Fernández López
David Fernández Antuña
Carolina Queipo Gutiérrez
Jose Rebollo Porto

Deseño Gráfico
Borja Díaz Carro

_
Prerrómanico
Clara García.
Coordinadora del centro. Turismo y cultura Principado

Laboral
Verónica Ruiz Gutiérrez.
Coordinadora de actividades. Turismo y cultura Principado

Ayuntamiento Gijón
Paloma García Díaz.
Arqueóloga, Museos arqueológicos de Gijón.

Centro Niemeyer
Editorial Pintar-pintar.
Ángela Sánchez Vallina

_
Expertos / Asesores do Proyecto Pilpayu

Paloma García Díaz
Arqueóloga Municipal de Gijón, Directora Museos Arqueológicos de Gijón.

Xuacu López Álvarez
Director Museu del Pueblu d’Asturies, Gijón.

Lorenzo Arias Páramo
Profesor de Historia del Arte, Depto. de Historia del Arte y Musicología, Universidad de Oviedo.

Jose Ramón Puerto
Vocal de Cultura del Colegio de Arquitectos de Asturias.

Alfonso Fernández Canteli
Catedrático de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras y profesor Emérito, Depto. de Construcción en Ingeniería de Fabricación, Universidad de Oviedo.