Nenoarquitectura

Seleccionado en Arquia próxima 2012
[ ver catálogo ]


Fundación Luis Seoane

Didáctica
Sistema Lupo

Monitores
Patricia Amil
David Antuña
Loli Diego
Mar Lista
José Rebollo
Víctor García
Miriam Ron

Fotografía
Sistema Lupo


[Link] a CIDADES SUMERXIDAS (taller dentro de Nenoarquitectura)

¿Qué é nenoarquitectura?


É un programa didáctico anual, enfocado a niñ@s entre 4 e 12 anos, realizado na Fundación Luís Seoane da Coruña. Realízase de forma continua desde 2010 e foi e segue sendo unha inmellorable fonte de novas ideas que permitiron evolucionar o Sistema Lupo.

A súa orixe está no ano 2010, cando Sistema Lupo desenvolveu en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (delegación da Coruña) e a Fundacion Luís Seoane un curso que inicialmente era trimestral e que terminou por converterse en anual para o achegamento dos nenos á arquitectura (ou viceversa aínda non o temos moi claro). Grazas ao compromiso das familias mantén a súa enerxía ano tras ano.

Durante estes anos o taller (que se desenvolve cada sábado en sesións de dúas horas e media) foi evolucionando e na actualidade contamos con tres programas simultáneos diferenciados pola idade dos participantes e un cuarto dedicado a proxectos persoais de antigos asistentes. A pesar desta diferenciación, é habitual que os grupos traballen xuntos e mesmo coas familias, para facilitar a transferencia entre as diferentes idades.

Nace ligado á figura e pensamento do artista Luís Seoane, caracterizado por un discurso en favor da integración das artes. A didáctica faise por tanto, permeable a toda manifestación artística ou creativa e en ocasións aproveitamos as exposicións propias do museo ou a visita de artistas invitados para incluílos na programación.
Curso de iniciación para educación infantil (de 4 a 5 anos).

É un programa experimental onde o neno realiza un achegamento á arquitectura, as formas e espazos a través do xogo. Nestes primeiros pasos a metodoloxía apóiase en historias narradas, a música e a maxia introducindo aos participantes nunha experiencia lúdica e educativa.

_
Clases do trimestre actual

– Tro-peza e levanta
– Cidades e pobos
– Taller con David Carballal
– EirON. Deseñando o contorna
– Festa de Entroido
– Grandes Arquitectos. Anne Tynn
– Construíndo música
– EirON
– Amo Stern, expresión artística
– Taller en familia

Dirixido a nenos de 6 a 9 anos, está organizado en grupos temáticos que evolucionan en dificultade ao longo do curso.

Traballamos co material Lupo nas súas diferentes escalas e materiais e xeramos un caderno de obra onde recollemos o traballo diario. O traballo en equipo é unha parte fundamental do taller a través do lupo reto con que pechamos cada sesión. Nestes talleres trátanse temas xerais como a escala, o material, as proporcións, a cor, a composición… non só aplicables á arquitectura, tamén á arte ou ao deseño.

Outra serie de talleres relaciona a arte e a arquitectura de diferentes épocas e procedencias tratando de interconectar as manifestacións artísticas cos seus condicionantes sociais, ambientais ou históricos.
Todo iso para tratar de xerar no neno un clima óptimo para o desenvolvemento das súas capacidades. Nunha contorna eminentemente lúdica e descontextualizado do centro escolar fomentamos un ensino transversal onde cada un achega os seus coñecementos e as súas experiencias para interpretar os temas propostos de modo crítico.

_
Clases do trimestre actual

– Equilibrio inestable
– A cidade do futuro
– Taller con David Carballal
– EirON. Deseñando o contorna
– Festa de Entroido
– Grandes Arquitectos. Anne Tynn
– Música construída
– EirON
– Amo Stern, expresión artística
– Taller en familia

Dirixido a nenos de 10 a 12 anos, xorde como requirimento dos nenos que cumprido o seu paso por Nenoarquitectura queren manter a súa presenza nos talleres. É por tanto un “encargo” dos propios nenos que tras un curso enteiro xa dominan os temas e retos propostos e por tanto reclaman un maior grao de dificultade.

Neste bloque introduciuse o mundo do deseño con máis forza dando aínda maior liberdade ao neno no seu proceso de deseño e proxecto, incluso dotándolles das ferramentas para crear novos lupo retos. Introdúcese o uso do software específico a través de LUPO VIRTUAL de modo que podemos incluír máis actividades relacionadas coa visión en 3D. A isto súmase o uso de técnicas virtuais como a Realidade Aumentada tratando de manter a conexión entre o mundo virtual e o real a través de retos que proxectan coas ferramentas virtuais e constrúen coas físicas.

_
Clases del trimestre actual

– Desequilibrio
– A cidade do futuro
– Taller con David Carballal
– EirON. Deseñando o contorna
– Festa de Entroido
– Grandes Arquitectos. Anne Tynn
– Do, Re, Mi
– EirON
– Amo Stern, expresión artística
– Taller en familia

É unha iniciativa destinada a alumnos que cursasen Nenoarquitectura con anterioridade e que queiran poñer en practica os seus propios proxectos, que serán aplicados a Tropeza, Empeza e Despeza de forma indiscriminada.

Proponse aos participantes deste curso a posibilidade de traballar sobre un proxecto propio. Deberán entregar xunto coa presente ficha de inscrición unha folla en tamaño A4 onde se resuma unha proposta de traballo sobre a que poder traballar durante o curso. No presente curso os participantes realizan o deseño dun moble para a propia Fundación Luís Seoane.

O curso constitúe un achegamento ao proceso completo de elaboración dun proxecto mediante o desenvolvemento de habilidades de visión espacial, de representación en 2D e 3D e tamén de comunicación en público.
Dossier Talleres Lupo