LUPO ONLINE

2020

Fundación Luis Seoane

Dirixe
Fermín Blanco [Mr. Lupo]

Organiza
Sistema Lupo

Equipo
Sistema Lupo

Fotografía e video
Sistema Lupo


 

Descrición
Debido á situación na que nos atopamos na actualidade, os talleres de arquitectura que levamos realizando durante 8 anos con centros de artísticos e culturais, educativos ou doutro tipo tiveron que transformarse a un formato mediante o cal podamos traballar desde nosas propias casas. Grazas ao uso de plataformas de conversación online alumnos, familias, o equipo de Sistema Lupo e persoas interesadas, conectámonos cada semana na que aprenderemos, traballaremos e experimentaremos a arquitectura desde diferentes ramas.

Trátase dunha actividade desenvolvida para fomentar aspectos tan importantes no mundo educativo como son a imaxinación e a creatividade, a habilidade á hora de traballar a destreza manual, así como as figuras xeométricas a través das estruturas da natureza.

A actividade desenvolvida normalmente en fases, dá comezo cunha introdución teórica na que se convida a coñecer o tema, unha fase de conversación entre todos, onde as dúbidas, suxerencias e ocorrencias son unhas excelentes convidadas. Ao finalizar esta fase de coñecemento expoñerase o reto acorde co aprendido.

A segunda parte comprende unha fase construción, pequenas maquetas coas nosas ideas. Trátase de dar forma ás ideas mediante materiais simples e fáciles de atopar na casa. Esta fase pódese alongar todo canto queiramos debido a que non hai nunca unha única solución.

A última fase comprendería o traballo a gran escala, tentar levar esa maqueta a unha construción ao grande. Nesta fase sería ideal que a familia enteira estivese involucrada e mediante o traballo en equipo levar a cabo a Gran Construción.

 

.