O espírito da árbore

Fuentesauco, Zamora
Xullo 2019

Organiza
Amag! magazime [web]
Maushaus [web]

Equipo
Fermín González Blanco
Jose María Castrillo Neira
Alba Pérez Fernández
Luis Miguel Fernández López

Video
Alba Pérez Fernández

publicación web Amag!

 


 

Descrición
Desde a revista Amag! de arquitectura para nenos, solicitóusenos realizar unha colaboración. Unha didáctica en forma de vídeo que propuxese xogos a partir da arquitectura e que estivese en relación coa casa.

De aquí nace a nosa didáctica “O espírito da árbore”. A didáctica que ofrecemos é unha mestura de experiencias dentro de ámbitos variados: o doméstico-familiar pola nosa condición de pais; o profesional pola nosa condición de arquitectos; o educativo regrado; e o noso ámbito favorito, a través da nosa experiencia educativa nos museos. Recomendamos un uso fragmentado do que aquí se mostra, podendo aplicarse unha parte, dúas, e se o tempo e as circunstancias son propicias, a didáctica íntegra en todas as súas escalas e tempos…

Construír nas árbores, un soño de infancia e tamén un proxecto cheo de potencial educativo que nos encantou experimentar en diferentes escalas. Animádevos!!