Yin Yang Project

Catalogado en arquia próxima 2014.

Colaboradores
Alumnos Aula de Madera
Alumnos IE University

Enxeñaría
Andrew Lawrence. ARUP
Manja Van der Wrop. ARUP
Simon Bateman. ARUP

Laboratorio INIA-CIFOR
Juan I. Fernández-Golfín Seco
Eva Hermoso Prieto
Juan Carlos Cabrero Rojo
Emilio Camacho de la Torre

Fabricación
Mucarce

Lupo de formigón
Sika Group

 

Descrición
O proxecto Yin-Yang Tulipwood nace en 2012 cunha colaboración entre IE University, American Hardwood Export Council e o Concello de Segovia para a realización dun taller participativo dentro da celebración do Hai Feestival en Segovia.

Ao longo dos anos seguintes, esta colaboración continuou xerando novas intervencións que, utilizando o Timber Lupo, explorar novas posibiliades estruturais e de uso da madeira como material de construción.

O material proposto para toda a intervención será madeira da especie Tulipwood cuxas propiedades de lixeireza, resistencia, trabajabilidad e acabado serán as protagonistas de cada fase do proxecto.

 
Video
Secuencia de construcción de la replica del acueducto de Segovia.