Acueducto Mutante

Taller en Segovia no 30 Aniversario da Inscrición da Cidade Vella de Segovia e o Acueducto na lista do Patrimonio Mundial da UNESCO.
Decembro 2015

Organiza
Concello de Segovia

Coordina
Fermín González Blanco
Vanessa Pérez
Eduardo Sánchez

Colaboradores
Luis Miguel Fernández López
Carolina Queipo

Caderno
Borja Díaz Carro

Fotografía
Javier Salcedo
wikicommons

 

Memoria & Fotografías

É un proxecto didáctico de sistema lupo cuxo obxectivo é trasladar á comunidade o valor e o respecto polo patrimonio histórico, ademais de afianzar eses lazos interterritoriais que unen distintos lugares a través dos seus símbolos.

Neste caso escolleuse o acueducto romano de Segovia como gran referente e optouse por un taller familiar como formato inicial vinculado ás actividades organizadas con motivo da conmemoración dos 30 anos da declaración de Segovia como cidade Patrimonio da Humanidade. Esta declaración supón a un tempo apoiar os valores patrimoniais e potenciar a súa visibilidade internacionalmente.

Dentro desa idea de xerar redes a través do patrimonio que vaian máis aló dos límites territoriais ou nacionais, proponse recompoñer o mapa dos acueductos de orixe romana que aínda se manteñen en pé, isto levaranos desde Segovia a Tarragona, Mérida, Roma, Francia, Alxeria, Túñez, Turquía ou Israel.

Convidámosvos a participar desta viaxe a través da construción en equipo de cada un dos acueductos gozando das súas particularidades e aprendendo a través dos retos propostos.


.

Ying Yang Tulipwood

Catalogado en arquia próxima 2014.


Colaboradores
Alumnos Aula de Madera
Alumnos IE University

Enxeñaría
Andrew Lawrence. ARUP
Manja Van der Wrop. ARUP
Simon Bateman. ARUP

Laboratorio INIA-CIFOR
Juan I. Fernández-Golfín Seco
Eva Hermoso Prieto
Juan Carlos Cabrero Rojo
Emilio Camacho de la Torre

Fabricación
Mucarce

Lupo de formigón
Sika Group

Memoria & Fotografías
Taller participativo enmarcado dentro da celebración de Segovia Hay Festival en Setembro de 2012. Proponse como complemento e remate dunha aula didáctica dedicada ao estudo da madeira como material de construción e desenvolvido a través dun acordo de colaboración entre a universidade Ie University e American Hardwood Export Council.

O obxectivo perseguido é demostrar as calidades da madeira como material que xunta tradición e vangarda no campo da arquitectura.

Para o presente taller proxéctase unha acción simultánea en dous puntos singulares da cidade de Segovia; o Acueduto e a Casa dos Picos, sede da Escola de Deseño da cidade e unha das sedes sociais do Festival. Para ambos os dous talleres utilizarase a didáctica e xeometrías propias do sistema lupo, un sistema didáctico patentado polo arquitecto Fermin Blanco, que é ao tempo profesor de construción en Ie University e coordinador do taller de madeira.

Lonxe de buscar un elemento escultural proponse un proxecto participativo onde o proceso é tan importante como o rematado final. A desmontaxe tamén forma parte do taller, podendo rexurdir en calquera outro destino con outra forma e outros obxectivos.

O material proposto para toda a intervención será madeira da especie Tulipwood cuxas propiedades de lixeireza, resistencia, traballabilidad e rematado serán as protagonistas de cada fase do proxecto.


Video
Secuencia da construcción da replica do acueducto de Segovia.

Participantes
Enneco Viana Cora, Darío Marazuela Gómez, Pablo Zapata García, Tulio José García Fernández, Elena Berrón Jiménez, Beatriz Rincón García, Sara Sanchez González, Ignacio Giménez Rebollo, Antonio Julián Sevilla, David Maria Sanz, Paula Álvarez García, Noelia Campelo Gutierrez, Ignacio del Pozo Marinas, Carmen Fores Pulgar, Cecila Marina Clavería, Leticia Merino García, Cristina Moreno Cabello, Andres Ruíz Martínez, Fernando Sánchez Arroyo, Ruben Tapias Canas, Laura Vallejo Ruano, Roberto Molinos Esparza, Nathalie Lagard, Carlota Isabel Espinar Mateo, Hadi Dernaika Talal, Olalla Monteagudo Teira, Kenza Bouzoubaa, Lucas Yung Woo Chung, Nadine Kabbani, María Julia Castaño Escorial, Ana Beatriz Tomas Escarrer, Simão Quintela de Saldanha Aguiam, Nicolas Grandjean

Dossier