Lo profundo es el aire

Accesit nos XIV Premio COAG. 2011


Colaboradores
Luis Miguel Fernández López
Borja Díaz Carro

Didáctica
Carolina Queipo

Asesoría Xurídica / Xestión patente
Alvarez Real

Fabricación
Aislasan –superlupo
Mucarce –ecolupo

Fotografía
Estudio Fermín Blanco
Archivo Eduardo Chillida
Archivo Jose M.Elosegui


+info
www.sistemalupo.com
www.museochillidaleku.comEduardo Chillida en artsy.net [aquí]
Memoria & Fotografías
Os talleres sobre a obra do escultor Eduardo Chillida surjen dunha estreita colaboración cos equipos de didáctica e documentación do Museo Chillida Leku. Froito desta relación xorde o proxecto Chillida Lupo a través do cal se desenvolven talleres infantís e familiares nas instalacións do Museo (especialmente con super LUPO ) e tamén se edita o estoxo Chillida Lupo unha edición especial de Eco Lupo que centra o seu contido na obra do escultor. A partir das 46 pezas que compoñen o estoxo formúlanse diferentes realizacións escultóricas ademais daquelas que xurdan polo uso creativo do sistema.

O Estoxo
O desmontable recóllese nun estoxo formado polas propias pezas. A montaxe debe realizarse creando diferentes bandexas: alternando pezas curvas e rectas. A montaxe e desmontaxe do estoxo proponse como primeiro achegamento dende a descomposición do cubo.

Os Talleres
Os talleres formulan retos baseados nas obras escultóricas. Dependendo dos graos de dificultade a didáctica adáptase aos grupos, educación especial ou familias.
Tamén se desenvolveron talleres noutras cidades aproveitando a presenza de obras de Chillida en lugares emblemáticos como o caso da escultura “o profundo é o aire” nos exteriores do Museo Nacional de Escultura de Valladolid (cale Cadeas de San Gregorio) onde se formulan relacións entre a escultura histórica figurativa e a proposta abstracta do artista donostiarra.
Outros talleres como os realizados con universitarios afondan na interesante relación das formas e a estrutura que as sustenta.


Dossier

.