Lo profundo es el aire

Accesit nos XIV Premio COAG. 2011


Colaboradores
Luis Miguel Fernández López
Borja Díaz Carro

Didáctica
Carolina Queipo

Asesoría Xurídica / Xestión patente
Alvarez Real

Fabricación
Aislasan –superlupo
Mucarce –ecolupo

Fotografía
Estudio Fermín Blanco
Archivo Eduardo Chillida
Archivo Jose M.Elosegui


+info
www.sistemalupo.com
www.museochillidaleku.comEduardo Chillida en artsy.net [aquí]
Memoria & Fotografías
Os talleres sobre a obra do escultor Eduardo Chillida surjen dunha estreita colaboración cos equipos de didáctica e documentación do Museo Chillida Leku. Froito desta relación xorde o proxecto Chillida Lupo a través do cal se desenvolven talleres infantís e familiares nas instalacións do Museo (especialmente con super LUPO ) e tamén se edita o estoxo Chillida Lupo unha edición especial de Eco Lupo que centra o seu contido na obra do escultor. A partir das 46 pezas que compoñen o estoxo formúlanse diferentes realizacións escultóricas ademais daquelas que xurdan polo uso creativo do sistema.

O Estoxo
O desmontable recóllese nun estoxo formado polas propias pezas. A montaxe debe realizarse creando diferentes bandexas: alternando pezas curvas e rectas. A montaxe e desmontaxe do estoxo proponse como primeiro achegamento dende a descomposición do cubo.

Os Talleres
Os talleres formulan retos baseados nas obras escultóricas. Dependendo dos graos de dificultade a didáctica adáptase aos grupos, educación especial ou familias.
Tamén se desenvolveron talleres noutras cidades aproveitando a presenza de obras de Chillida en lugares emblemáticos como o caso da escultura “o profundo é o aire” nos exteriores do Museo Nacional de Escultura de Valladolid (cale Cadeas de San Gregorio) onde se formulan relacións entre a escultura histórica figurativa e a proposta abstracta do artista donostiarra.
Outros talleres como os realizados con universitarios afondan na interesante relación das formas e a estrutura que as sustenta.


Dossier

.

Lupo + Los Carpinteros

Gijón, 2010

Proxecto didáctico
Sistema Lupo

Coordinación
Lucía García

Mediación
Aida Rodríguez
Elena Álvarez

Actividade didáctica de apoio á exposición Pasajes. Viajes por el híper-espacio.
Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Comisarios da exposición
Daniela Zyman
Benjamin Weil

En colaboración con
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Collection


Los Carpinteros en artsy.net [aquí]

 

Memoria & Fotografías

Actividade complementaria da exposición Pasaxes. Viaxes polo híper-espazo.
A exposición integrada fundamentalmente por instalacións e obras de grande escala, foi concibida para estimular un percorrido contemplativo, reintroducindo o espectador no centro mesmo da experiencia artística, e propón unha viaxe inmersivo a unha dimensión perceptiva
que activa o físico, o sensual e o cerebral.

Entre as instalacións destaca a obra dos CARPINTEIROS ” Frio Estudio del Desastre”, que invita o espectador a participar dun momento conxelado no tempo.
Unha escena fotográfica fugaz que grazas á montaxe expositiva pode ser vivida creando unha relación especial espazo-temporal.

O taller didáctico tratará de recrear esta sensación e intentase explicar dous conceptos fundamentais presentes na obra:

– A vulnerabilidade das estruturas arquitectónicas a través do estudo do muro.
– A relación espazo-tempo na instalación artística.

Para iso formúlase unha primeira aproximación en colaboración cunha asociación de maiores que serán os encargados da montaxe expositiva. A partir deste momento será o equipo didáctico de LABoral os encargados de desenvolver diferentes talleres para escolares e visitantes da exposición.

 Dossier

.