Arquitectura Medieval

A tradición construtiva e arquitectónica afunde as súas raíces nos tempos dos canteiros, os gremios e mestres de obra, que de cidade en cidade serán portadores dun coñecemento transmitido de mestre a aprendiz. Este coñecemento mestura de audacia e técnica será reforzado polo carácter experimental das súas creacións, aprender facendo será unha máxima dun longo período de tempo onde o ensaio-erro será unha dinámica habitual.

Partindo destas mesmas premisas traballaremos as técnicas e arquitecturas propias da alta Idade Media, penetrarémonos e coñeceremos mellor grandes exemplos desta época como son o Castelo de Javier ou o Palacio Real de Olite. Propóñense unha serie de talleres onde o participante profundará neste momento histórico tradicionalmente vinculado a guerras e escurantismo, pero cheo de riqueza artística e audacia técnica.